Trang chủ Phân Tích Ethereum (ETH) ổn định trên mức $3,000, điều gì có thể kích...

Ethereum (ETH) ổn định trên mức $3,000, điều gì có thể kích hoạt một đợt giảm mới

Ethereum đang giữ mức tăng trên vùng hỗ $3,000. Giá ETH hiện đang phải đối mặt với sự kháng cự gần mức $3,150 và $3,180.

  • Ethereum bắt đầu điều chỉnh giảm sau khi không thể duy trì trên $3,200.

  • Giá hiện đang phục hồi trên $3,100 và đường SMA 100 ( đường chỉ báo 100 giờ liền).

  • Có một đường xu hướng giảm chính đang được hình thành với mức kháng cự gần $3,140 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).

  • Cặp này có thể bắt đầu một đợt giảm mới trừ khi nó vượt qua vùng kháng cự chính $3,180.

Giá Ethereum đang đối mặt với các rào cản

Ethereum đã vật lộn để duy trì trên vùng $3,200 và bắt đầu một đợt giảm mới, tương tự như bitcoin. Giá ETH đã phá vỡ mức hỗ trợ $3,180 và đường SMA 100 để chuyển sang vùng giảm giá ngắn hạn.

Giá thậm chí đã phá vỡ mức $3,100 và đâm xuống dưới mức $3,000. Đáy đã được hình thành gần $2,980 trước khi giá bắt đầu phục hồi tốt. Nó đã leo lên trên mức kháng cự $3,050 và phục hồi lại đường SMA 100.

Đã có sự bứt phá trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức $3,280 xuống $2,980. Tuy nhiên, giá ether hiện đang phải đối mặt với một sự kháng cự mạnh mẽ gần mức $3,150.

Cũng có một đường xu hướng giảm đang hình thành với mức kháng cự gần $3,140 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Đường xu hướng gần với mức thoái lui Fib 50% của đợt giảm gần đây từ mức $3,280 xuống $2,980. Mức kháng cự chính hiện đang hình thành gần $3,180.

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Sự phá vỡ rõ ràng và đóng nến trên mức kháng cự $3,150 và $3,180 có thể khởi đầu cho một đợt tăng mới. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo có thể ở gần mức $3,250, trên đó giá có thể tăng lên mức kháng cự $3,350.

Đợt giảm giá mới của ETH? 

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $3,150 và $3,180, nó có thể bắt đầu một đợt giảm khác. Hỗ trợ ngay lập tức về phía giảm là gần mức $3,080.

Mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên là gần $3,020. Mức hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần $3,000. Việc giảm giá xuống dưới vùng hỗ trợ $3,000 có thể châm ngòi cho một đợt giảm mạnh. Hỗ trợ chính tiếp theo có thể là $2,880.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD của ETH/USD đang dần di chuyển trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ – RSI của ETH/USD đã trở lại trên mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $3,000

Mức kháng cự chính – $3,180

Theo NEWSBTC