Trang chủ Phân Tích Ethereum cho thấy những dấu hiệu tích cực, tại sao ETH có...

Ethereum cho thấy những dấu hiệu tích cực, tại sao ETH có thể vượt trội hơn Bitcoin

Ethereum vẫn ổn định trên $4.050. ETH có thể đạt được động lực tăng giá khi nó vượt qua các mức kháng cự $4,325 và $4,350.

  • Ethereum đang cho thấy một vài dấu hiệu tích cực trên mức $4,200.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $4,200 và đường SMA 100(đường chỉ báo 100 giờ liền).
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $4,205 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể mở rộng mức tăng nếu có sự bứt phá rõ ràng trên vùng kháng cự $4,350.

Giá Ethereum đang phục hồi

Ethereum vẫn mạnh trên mức hỗ trợ $4.050, không giống như bitcoin . Giá ETH đã hình thành cơ sở và bắt đầu một làn sóng phục hồi ổn định trên vùng kháng cự $4,120.

Đã có sự bứt phá rõ ràng trên vùng kháng cự $4,200 và đường SMA100. Bên cạnh đó, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 4,205 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD.

Cặp tiền này đã tăng cao hơn trên vùng kháng cự $4.300 và tạo thành mức cao gần $4.386. Nó hiện đang điều chỉnh mức tăng dưới mức $ 4,300. Đã có sự phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp nhất $ 4,026 đến mức cao $ 4,386

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Giá Ether hiện đang giao dịch trên $4,200 và đường SMA 100. Mức kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần mức $4,300.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $4,350. Việc đóng nến trên mức $4,300 và $4,350 có thể bắt đầu một đợt tăng mới trong thời gian tới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức $4,450. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể nâng giá lên ngưỡng $4,500 trong thời gian tới.

Đợt giảm mới trong ETH?

Nếu ethereum không bắt đầu đợt tăng mới trên mức $4.350, nó có thể bắt đầu một đợt giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $4,220. Cũng có một đường xu hướng tăng giá kết nối gần $4,220 trên cùng một biểu đồ.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $4,200. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp nhất $4,026 đến mức cao $4,386. Việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ $4,200 có thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ MACD cho ETH / USD đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ RSI cho ETH / USD hiện ở gần mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $4,200

Mức kháng cự chính – $4,350

Theo newsbtc