Trang chủ Tin Tức Easyfi tích hợp cơ chế thanh lý mới

Easyfi tích hợp cơ chế thanh lý mới

Giúp bảo vệ nhà đầu tư

Cơ chế thanh lý mới cho giao thức của EasyFi đã được tích hợp và thử nghiệm thành công. Một dashboard hoàn toàn mới về thanh lý đã được thiết lập để giúp thanh lý thuận tiện và minh bạch hơn. Hiện tại, Easyfi gần như đã sẵn sàng với việc ra mắt V1 (version 1) của hợp đồng EasyFi  (version hiện có là V0), sẽ đi vào hoạt động để thử nghiệm lần cuối và phát hành mainnet tiếp theo.
Mặc dù có thể lấy được đầy đủ thông tin cần thiết về các khoản under collateralized loans (vay không thế chấp đầy đủ) từ blockchain. Lý do chính để thiết lập dashboard chuyên dụng là cần cung cấp thông tin cần thiết một cách kịp thời và có cấu trúc. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thanh khoản, tổ chức hoặc bên bán lẻ thực hiện thanh lý. Easyfi hiểu rằng người dùng có thể muốn triển khai bot để nhận thông tin trực tiếp nếu có bất kỳ khoản nợ xấu nào và yêu cầu thanh lý, bên cạnh việc sử dụng dashboard trên ứng dụng EasyFi; do đó Easyfi sẽ cung cấp các API cho mục đích này trong thời gian thích hợp.

Quá trình thanh lý sẽ khuyến khích người thanh khoản chuyển sang chiết khấu đối với tài sản trong tài khoản sắp thanh lý. Cơ chế này yêu cầu một số chiến lược quản lý rủi ro linh hoạt có thể được triển khai cho các thị trường tiền tệ tương ứng đã được thảo luận trong các bài viết trước.

Easyfi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết liên quan đến việc đo lường tình trạng tài khoảnchiết khấu khi thực hiện thanh lý, yếu tố thế chấp, yếu tố gần gũi với thị trường tiền tệ tương ứng trong thời gian ra mắt và những thay đổi cần thiết theo thời gian.

Dưới đây là tổng hợp về cách hoạt động của việc thanh lý:

Thanh lý trong thị trường truyền thống VS DeFi

Trong các tình huống thanh lý tài chính truyền thống liên quan đến các khoản vay dựa trên tài sản thế chấp thì hàng hóa, tài sản, doanh nghiệp hoạt động thất bại  v.v.. dẫn đến các thủ tục mất khả năng thanh toán thông qua việc bán và trả số tài sản còn lại cho các bên yêu cầu. Điều này dựa trên mức độ ưu tiên của các yêu cầu của các bên khác nhau và thường xảy ra với các khoản giảm giá mạnh được cung cấp cho các tài sản còn lại. Thủ tục thanh lý xảy ra với việc chỉ định một người thanh khoản đáng tin cậy (centralized) là người giám sát toàn bộ quá trình; cũng là người chịu trách nhiệm xác định kiểu chủ nợ (có bảo đảm/ không có bảo đảm) và sau đó thực hiện cuộc gọi.

Trong trường hợp cho vay và đi vay trong giao thức DeFi, tầm quan trọng của việc thanh lý là tối quan trọng vì ở đây EasyFi làm việc mà không có centralized liquidator (bên thanh khoản tập trung) và chỉ sử dụng các hợp đồng thông minh dựa trên thuật toán để xác định tình trạng của người đi vay và tiến hành thanh lý nếu phát sinh nhu cầu.