Trang chủ Tin Tức EasyFi mang đến Chương trình $QUICK Farming

EasyFi mang đến Chương trình $QUICK Farming

Hiểu cách cung cấp $EASY & kiếm $QUICK trên Quickswap

EasyFi $EASY offer

Như chúng ta đều biết rằng khai thác thanh khoản đã hoạt động trên QuickSwap vào ngày 9 tháng 10. Điều này đã mang lại cho EasyFi cơ hội tuyệt vời để mở cộng đồng của mình nhận thêm phần thưởng token bằng cách sử dụng cặp token $EASY. Sau đó, chúng tôi đang triển khai chương trình thưởng $EASY/$QUICK Liquidity. Chương trình này sẽ thưởng cho những chủ sở hữu mã token cung cấp thanh khoản cho các pool sau trên Quickswap:

– $EASY/$USDC

– UNI/eUSDC

– UNI/eUSDT

– UNI/eDAI

Có một ưu đãi đặc biệt trong các token $QUICK để cung cấp thanh khoản cho tất cả các cặp UNI và các cặp không phải uni. Thông tin chi tiết về phân bổ $Quick được đề cập tại đây.

Để xem xét $QUICK, như một phần của chương trình khuyến khích cộng đồng lớn của họ, việc phân bổ token $QUICK như sau:

– 5% sẽ được phân bổ cho chủ sở hữu token UNI để cung cấp thanh khoản trên QuickSwap

– 90% QUICK token sẽ được cung cấp thông qua phân phối khai thác thanh khoản.

– Các nhóm giao dịch QuickSwap được khuyến khích thưởng cho người dùng QUICK token để cung cấp tính thanh khoản cũng như một phần lợi nhuận.

Đối với những người chưa bắt đầu, eTokens tương tự như một biên nhận mã hóa mà bạn nhận được để gửi tài sản cơ bản vào các thị trường tương ứng. Theo cách nói của blockchain, các token LP hoặc eTokens hoặc eLP này là các token tuân thủ ERC cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để đặt cược.

Kiếm $QUICK thông qua nhóm thanh khoản $EASY

Bước 1: Thêm thanh khoản trên Quickswap Pools

  1. Truy cập https://quickswap.exchange/#/pool : Đây là nơi bạn tạo cặp thanh khoản của mình và cung cấp token để thêm thanh khoản cho các nhóm khác nhau.
https://quickswap.exchange/#/pool

2. Nhấp vào “Add Liquidity”.

3. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp hai “input” trên bảng điều khiển Add liquidity. Về cơ bản, điều này yêu cầu bạn tạo một cặp thanh khoản

Hình ảnh cho bài đăng
Thêm thanh khoản

4. Chọn mã thông báo đầu vào đầu tiên của bạn từ viz thả xuống. $ EASY hoặc $ UNI

Hình ảnh cho bài đăng

5. Sau đó chọn mã thông báo đầu vào thứ hai của bạn từ viz thả xuống. $USDC / eUSDC / eUSDT or eDAI

6. Chọn số lượng thanh khoản bạn muốn cung cấp cho token đầu vào đầu tiên. Token thứ hai sẽ tự xuất hiện dựa trên nguồn cấp dữ liệu giá.

Hình ảnh cho bài đăng

7. Kết nối Ví, ví dụ như MetaMask.Hãy đảm bảo bạn chọn Matic Network trên Metamask của mình.

8. Khi bạn đã kết nối, hệ thống sẽ yêu cầu bạn approve và hoàn thành việc supply.

9. Bạn sẽ bắt đầu pool và khai thác LP Tokens. Điều này có thể được xác nhận trong Danh sách token Metamask của bạn.

Đọc ở đây để tìm hiểu cách thiết lập Metamask cho Matic mainnet (mainnet RPC / Mapping tùy chỉnh)

Bước 2: Stake LP token (eLP) của bạn trên $QUICK