Trang chủ Tin Tức Easyfi Cập nhật hệ thống quản lý rủi ro

Easyfi Cập nhật hệ thống quản lý rủi ro

Chuẩn bị sẵn sàng Giao thức cho Thị trường Tài sản Biến động

EasyFi hiện cung cấp các khoản over-collateralization ở ba thị trường. USDT/USDC/DAI. Người dùng có thể cho vay và đi vay trên các thị trường tiền tệ này thay cho lãi suất thu được và phải trả tương ứng. EasyFi đang chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường tài sản có thể thay đổi hoặc biến động để người dùng có thể tiếp cận các tùy chọn tài sản thế chấp mới hơn và các sản phẩm vay mới sẽ được bổ sung trong tương lai gần.

Over-Collateralization & những rủi ro liên quan

Over-collateralization có nghĩa là các khoản vay được thực hiện trên EasyFi có giá trị thấp hơn giá trị của tài sản được gửi làm tài sản thế chấp trên các thị trường tương ứng. Do đó, bắt buộc phải duy trì tỷ lệ thế chấp xác định để các khoản vay không bị chìm sâu hoặc mang rủi ro phá sản. Rủi ro thị trường như biến động mạnh hoặc giá tài sản giảm hoặc tăng đột ngột, có thể làm xáo trộn tỷ lệ tài sản thế chấp và khiến các khoản vay này không được thế chấp đầy đủ, do đó dẫn đến việc thanh lý. Vì việc thanh lý trên EasyFi sẽ được khuyến khích nên các nhà thanh khoản rất quan tâm đến việc kiếm lời nhanh chóng đối với stressed assets (các tài sản được rao bán nhưng thường ở mức giá thấp vì người sở hữu buộc phải bán chúng).

Các thông số quản lý rủi ro

Có các tham số rủi ro khác nhau được tính đến khi thiết kế hệ thống quản lý rủi ro để đảm bảo giao thức có thể mở rộng và hành vi của nó có thể dự đoán được dưới bất kỳ loại áp lực bên ngoài nào. EasyFi sử dụng một hàm xác định cung cấp thanh khoản và nhu cầu vay để xác định lãi suất mà nhà cung cấp và người vay nhận được. Do đó, để mô hình hóa rủi ro bên ngoài hoặc rủi ro thị trường, các thành phần rủi ro sau đây cần được quan tâm:

  1. Giao thức hoạt động như thế nào dưới sự biến động cực độ?
  2. Làm cách nào để chúng tôi đảm bảo mức độ an toàn thích hợp, trong khi các loại tài sản thế chấp mới được thêm vào?
  3. Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo mức dư nợ tối ưu?
  4. Làm thế nào để xác định một yếu tố khuyến khích thanh lý và tài sản thế chấp chính xác và phù hợp cho các tài sản, phái sinh, wrapped token?

Các bước thực hiện đối với quản lý rủi ro

Những câu hỏi hoặc thách thức nêu trên cần phải được giải quyết trước khi chúng ta sống với thị trường tài sản đầy biến động. Do đó, EasyFi đã chạy một số mô phỏng trong nội bộ và thử nghiệm giao thức dưới nhiều hoán vị & kết hợp khác nhau. Những mô phỏng này được thực hiện như một phần của quá trình kiểm tra áp suất bên trong và do đó không nên được coi là chính xác về mặt thống kê & kết luận cuối cùng.

Easyfi đã sử dụng quỹ đạo giá dự kiến, mô hình thanh lý cập nhật, chiến lược của bên vay & bên thanh lý và mô hình trượt giá trao đổi để chạy mô phỏng có tính đến các thành phần rủi ro như đã đề cập ở trên.