Trang chủ Tin Tức Độ khó khi đào Bitcoin (BTC) tăng cao kỷ lục trong bối...

Độ khó khi đào Bitcoin (BTC) tăng cao kỷ lục trong bối cảnh giá tăng

Bitcoin, loại tiền điện tử hàng đầu, đã ghi nhận một sự điều chỉnh độ khó đào khác ở độ cao khối 772.128. Độ khó đào đã tăng hơn 10% lên 37,59 T, mức cao nhất mọi thời đại. Toàn bộ hashrate của mạng là 269,02 EH/s. Tiền điện tử hàng đầu đang giao dịch trên mức 21.000 đô la một chút. Độ khó đào Bitcoin là thước đo mức độ khó khăn để tìm một khối hợp lệ để một người đào Bitcoin thêm vào chuỗi khối. Thuật toán độ khó tự điều chỉnh sau mỗi khối thứ 2.016 để một khối mới được tạo ra sau mỗi 10 phút. Vì tỷ lệ băm mạng của Bitcoin — hay sức mạnh băm — tiếp tục tăng theo thời gian, được đưa ra bởi những người đào nâng cấp hoặc mua thiết bị mạnh hơn, độ khó đào Bitcoin chắc chắn cũng tăng đều đặn. Điều này được gọi là “điều chỉnh độ khó”, giúp đảm bảo rằng các khối tiếp tục được tìm thấy cứ sau 10 phút bất kể tổng tỷ lệ băm có sẵn theo thời gian trong điều kiện mạng luôn thay đổi.

Càng nhiều người cố gắng đào Bitcoin, độ khó càng cao khi những người đào cạnh tranh với nhau và/hoặc tập hợp tài nguyên của họ. Điều này khiến mọi người khó giành được phần thưởng khối hơn, nghĩa là phần thưởng sẽ trở nên thấp hơn và ít thường xuyên hơn. Nó cũng tăng cường bảo mật bằng cách khiến những kẻ xấu gần như không thể làm bất cứ điều gì độc hại với các khối đã đào của chúng. Tuy nhiên, có thể khó quan sát rõ ràng mối liên hệ giữa độ khó đào Bitcoin và giá Bitcoin. Nói chung, hai chỉ số này không tương quan trực tiếp với nhau do sự khác biệt của chúng về khung thời gian.

Theo u.today