Trang chủ Tin Tức Định giá Swop.fi

Định giá Swop.fi

Swop.fi là một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), có nghĩa là tỷ giá hối đoái cho các cặp token chỉ phụ thuộc vào số lượng token trong nhóm thanh khoản cơ bản. Hợp đồng thông minh Swop.fi không sử dụng oracles hoặc bất kỳ nguồn dữ liệu bên ngoài nào khác để xác định tỷ giá hối đoái.

Swop.fi cung cấp các công thức định giá khác nhau phù hợp nhất cho từng cặp token cụ thể:

  1. Constant Product Market Maker (CPMM).
  2. Flat.

Dưới đây, Swop.fi mô tả cách hoạt động của cả hai công thức và lý do tại sao công thức Flat làm giảm trượt giá và cung cấp tỷ lệ hoán đổi tốt hơn cho stablecoin.

CPMM

Hầu hết các nhóm Swop.fi đều dựa trên một công thức nổi tiếng được sử dụng bởi Uniswap và nhiều dự án AMM khác. Công thức này nói rằng các giao dịch không được thay đổi sản phẩm của số lượng token:

Hình ảnh cho bài đăng

Ở đây:

x là số lượng token X,

y là số lượng token Y,

k là hằng số.

Nếu người dùng gửi số tiền a của token X, thì số lượng tương đương b của token Y thỏa mãn tỷ lệ:

Hình ảnh cho bài đăng

Trên thực tế, những gì người dùng nhận được không phải là b , mà là 0,997 b , do hợp đồng thông minh tính phí 0,3%.

Giả sử x= 1000 và y= 200. Hãy xem số tiền hoán đổi ảnh hưởng đến giá như thế nào.

Hình ảnh cho bài đăng

Đối với các giao dịch nhỏ, giá gần bằng x/y . Số lượng swap càng lớn so với tổng số lượng token trong nhóm, giá càng di chuyển. Hiệu ứng này được gọi là slippage. Đường cong giá hyperbola gây ra sự trượt giá cao đối với các giao dịch lớn.

Hình ảnh cho bài đăng

Flat: giảm slippage

Công thức CPMM không hoạt động tốt đối với một cặp token có giá rất giống nhau, chẳng hạn như các đồng tiền ổn định được gắn với cùng một loại tiền tệ fiat. Khi trao đổi số lượng nhỏ, giá phải gần nhất có thể với giá cố định được mô tả trong công thức

Hình ảnh cho bài đăng

Curve giảm trượt giá cho các nhóm stablecoin bằng cách triển khai công thức kết hợp sản phẩm (1) và tổng (2) của số lượng token. Lấy cảm hứng từ cách tiếp cận của Curve, Swop.fi đã thiết kế công thức ban đầu của riêng mình, hiện đang được áp dụng cho cặp USDT/USDN:

Hình ảnh cho bài đăng

Dưới đây s là độ lệch số tiền tượng trưng. Độ lệch càng lớn thì tác động của sản phẩm càng lớn, như trong công thức (1). Nếu các số tiền gần với mức cân bằng, thì tác động của tổng lớn hơn, như trong công thức (2).

Các mô phỏng chỉ ra rằng các giá trị α = 0,5 và β = 0,46 dẫn đến sự trượt ít nhất ở một tỷ lệ cân bằng gần với trạng thái cân bằng. Đường cong giá trong trường hợp này trông như sau:

Hình ảnh cho bài đăng

Giả sử hợp đồng thông minh lưu trữ 1.000 token X và 1.000 token Y. Theo công thức CPMM (1), kết quả swap sẽ như sau:

Hình ảnh cho bài đăng

Công thức khuếch đại Flat(3) cung cấp giá lệch về cơ bản nhỏ hơn 1: