Trang chủ Kiến Thức Dashboard thanh lý đã có trên EasyFi V1

Dashboard thanh lý đã có trên EasyFi V1

EasyFi mới ra thông báo về việc mô-đun Thanh lý đã có trên EasyFi vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 lúc 19:30 PM/14:00 UTC. Bạn có thể xem mô-đun này tại link này. Mô-đun đã sẵn sàng cho người dùng thực hiện các quy trình thanh lý.

EasyFi đã hoàn thành việc tích hợp và thử nghiệm cơ chế thanh lý của mình vào đầu tháng này (Đọc thêm: EasyFi tích hợp cơ chế thanh lý mới) và sau khi đảm bảo tất cả các rủi ro thị trường tiền tệ đã được giảm thiểu trong các hợp đồng của Easyfi, họ đã ra mắt Dashboard thanh lý.

Việc ra mắt Version 1 của giao thức EasyFi Network yêu cầu một tập hợp các quy trình cần thiết được thực hiện để đảm bảo việc bảo vệ tài sản của nhà đầu tư trên EasyFi. Mặc dù EasyFi đã đưa một số tích hợp quan trọng trước đó vào trước khi ra mắt V1 (Đọc thêm: Cập nhật hệ thống quản lý rủi ro và kiểm tra và tích hợp Oracle), tích hợp tính năng quan trọng nhất là tích hợp các cơ chế thanh lý cho thị trường tài sản biến động.

Điều này rất quan trọng để bắt đầu các quy trình bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và cũng để khuyến khích các nhà thanh khoản thông qua chiết khấu đối với các tài sản sắp thanh lý trên thị trường. Một điều mà chúng tôi muốn làm là cung cấp một Dashboard không chỉ cho các nhà đầu tư là tổ chức mà còn cho các nhà đầu tư bán lẻ quan tâm đến việc sử dụng tính năng này trên ứng dụng EasyFi. Do đó, điều được chú trọng là trải nghiệm người dùng tuyệt vời, dễ scan và chỉ chứa thông tin quan trọng, cần thiết cho quá trình thanh lý.

Bạn sẽ nhận thấy rằng EasyFi đã thiết kế một dashboard rất đơn giản, tối giản với giao diện người dùng trực quan và các chức năng cơ bản để chỉ cung cấp thông tin có giá trị cần thiết nhất giúp người dùng xác định các cơ hội về tài sản có thể thanh khoản và các khoản vay.

Thanh lý
Tài khoản đi vay trở nên mất khả năng thanh toán (bị lụt hoặc gặp khó khăn) khi số dư đi vay vượt quá mức cho phép của yếu tố thế chấp. Trong trường hợp tài khoản mất khả năng thanh toán, những người dùng khác có thể hoàn trả một phần khoản vay vượt quá trong tài khoản đó, để đổi lấy một phần tài sản thế chấp của tài khoản, với ưu đãi thanh lý (chủ yếu dưới hình thức chiết khấu). Việc thanh lý tài khoản là không tốt vì bạn mất một số tài sản thế chấp của mình.

Các tính năng nổi bật của mô-đun Thanh lý
Address: Mô tả Địa chỉ ví mà từ đó người dùng đã mượn tài sản
Supply: Mô tả các tài sản được cung cấp bởi người dùng làm tài sản thế chấp để có thể thực hiện một khoản vay.
Borrow: Số lượng tài sản đã vay của người dùng có ví / tài khoản đã được đánh dấu và đang được xem xét thanh lý.
Health: Tình trạng của tài khoản, dựa trên việc xem xét nhiều yếu tố như tài sản được cung cấp, tài sản đi vay, yếu tố thế chấp giữa chúng. Được hiển thị dưới dạng tỷ lệ.
State: Trạng thái của tài khoản, tức là An toàn /Không an toàn
Inspect: Dẫn bạn đến màn hình tiếp theo để kiểm tra các thông số của tài khoản cụ thể đó.