Trang chủ Tin Tức Cuộc thi giao dịch AMPL trên sàn Bitfinex và Ethfinex

Cuộc thi giao dịch AMPL trên sàn Bitfinex và Ethfinex

12. Ethfinex & Bitfinex có quyền loại bỏ bất kỳ người dùng nào được phát hiện hoặc nghi ngờ là gian lận hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào dựa trên các quy tắc phía trên hoặc các điều khoản dịch vụ có liên quan;

13. Công dân của các quốc gia sau đây không được phép tham gia cuộc thi giao dịch này: Cuba, Pakistan, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria, Ukraine (Crimea), Mỹ, Canada, Venezuela, Ethiopia, Iraq, Serbia, Sri Lanka , Syria, Trinidad & Tobago, Tunisia, Vanuatu, Yemen

Theo Medium Bitfinex