Trang chủ Tin Tức Cuộc thi giao dịch AMPL trên sàn Bitfinex và Ethfinex

Cuộc thi giao dịch AMPL trên sàn Bitfinex và Ethfinex

Để ăn mừng việc Ampleforth đã IEO thành công trên Tokinex, Bitfinex và Ethfinex sẽ khởi động cuộc thi giao dịch, với tổng phần thưởng lên đến 20.000 token AMPL.

Ampleforth là một loại tiền tệ hàng hóa tổng hợp với giao thức cung ứng co giãn độc đáo. Nguồn cung AMPL có thể mở rộng hoặc thu hẹp để đáp ứng với sự chênh lệch của giá token so với giá 1 USD. Mỗi ngày một lần vào lúc 8 giờ tối UTC, số lượng token AMPL của mỗi tài khoản (trên sàn hoặc ví cá nhân) sẽ tăng hoặc giảm tương ứng tùy thuộc vào độ lệch giá của AMPL so với 1 USD.

Thứ hạng người tham gia cuộc thi giao dịch sẽ được hiển thị trên blog Bitfinex hàng tuần trong suốt cuộc thi, trong đó tên người dùng sẽ bị ẩn đi một phần vì lý do riêng tư. Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 3 ngày làm việc sau khi cuộc thi kết thúc và giải thưởng được phân phối trong vòng một tuần.

Thể lệ dự thi:

1/ Thời gian bắt đầu: Thứ Tư, ngày 10/07 vào lúc 7 giờ tối UTC+7
Thời gian kết thúc: Thứ Tư, ngày 31/07, vào lúc 7 giờ tối UTC +7

2/ Để tham gia, các trader phải giữ ít nhất 50 token AMPL trên tài khoản sàn Bitfinex hoặc Ethfinex trong suốt thời gian của cuộc thi. Các trader sau đó sẽ được xếp hạng theo thứ tự khối lượng giao dịch, với top 100 trader sẽ nhận các giải thưởng sau:

Hạng 1-5: 800 AMPL;

Hạng 6-10: 400 AMPL;

Hạng 11-20: 300 AMPL;

Hạng 21-50: 200 AMPL;

Hạng 51-100: 100 AMPL.

Lưu ý: Ethfinex và Bitfinex hiện đang miễn phí giao dịch cho maker (người đặt lệnh) đến ngày 27/09/2019 (ba tháng sau khi AMPL lên sàn)

5. Khối lượng giao dịch hợp lệ bao gồm tất cả các giao dịch (khối lượng từ các lệnh maker – đặt lệnh mới và taker – khớp lệnh đang có) thông qua giao diện sàn giao dịch hoặc thông qua API Ethfinex & Bitfinex với các cặp AMPL/USD và AMPL/USDT;

6. Người tham gia phải đồng ý rằng khối lượng giao dịch hợp lệ sẽ không được tính nếu giao dịch đó được đặt và khớp lệnh bởi cùng một người;

7. Người tham gia phải nắm rõ và đồng ý rằng order book 2 cặp giao dịch AMPL/USD và AMPL/USDT trên Ethfinex được liên kết với order book trên Bitfinex;

8. Người tham gia hoạt động giao dịch trên Ethfinex phải tuân theo các điều khoản dịch vụ của Ethfinex;

9. Người tham gia hoạt động giao dịch trên Bitfinex phải tuân theo các điều khoản dịch vụ của Bitfinex;

10. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các quy tắc này và các điều khoản dịch vụ của Ethfinex hoặc các điều khoản dịch vụ của Bitfinex, các quy định của các điều khoản dịch vụ Ethfinex hoặc Bitfinex có liên quan sẽ được áp dụng;

11. Ethfinex & Bitfinex nắm quyền quyết định người dùng đủ điều kiện tham gia cuộc thi hay không;