Trang chủ Phân Tích Cuộc đối đầu của các sàn giao dịch phi tập trung

Cuộc đối đầu của các sàn giao dịch phi tập trung

Khối lượng giao dịch hàng ngày của Pancakeswap vượt quá 1 tỷ USD trên 5 cặp giao dịch hàng đầu của sàn.
Trong tháng 2 năm 2020, các DEX (sàn giao dịch phi tập trung) hàng đầu trên Binance Smart Chain (BSC), Avalanche C-Chain và Polygon (trước đây là Matic) bắt đầu tăng khối lượng khi giá gas Ethereum tăng cao hơn và thúc đẩy mọi người tìm các lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Uniswap trong suốt 24 giờ trên 5 cặp hàng đầu có khối lượng giao dịch trung bình là $290 triệu ngoại trừ 800 triệu đô la vào ngày 23 tháng 2 được tạo bởi sự sụt giá ETH trên Kraken.

Pancakeswap khởi đầu tháng với khối lượng giao dịch 24 giờ là 75 triệu đô trên 5 cặp hàng đầu và đạt đỉnh ở 1,16 tỷ đô vào ngày 19 tháng 2 khi nó trở thành dự án tỷ đô đầu tiên trên BSC. Điều này cho thấy khối lượng giao dịch 24h tăng hơn 1400%. Pancakeswap cũng xử lý số lượng giao dịch trung bình gấp 6 lần Uniswap vì phí gas thấp trên BSC.

Pangolin trên Avalanche C-Chain ra mắt vào ngày 9 tháng 2 với khối lượng giao dịch là 970 nghìn đô và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt đỉnh chỉ dưới 35 triệu đô la trên 5 cặp hàng đầu vào cuối tháng. Điều này thể hiện mức tăng 3500% từ ngày đầu tiên đến cuối tháng.

Quickswap trên Polygon bắt đầu tháng với khối lượng giao dịch 24 giờ là $150K trên 5 cặp hàng đầu và đạt đỉnh 6,6 triệu đô. Đây là mức tăng 4300% trong suốt tháng.

Pancakeswap chiếm ưu thế về tổng số lần swap của 5 cặp hàng đầu trong 24h.
Trong suốt tháng, Uniswap và Pancakeswap lật qua lại nhiều nhất trong khối lượng giao dịch 24h trên 5 cặp giao dịch hàng đầu tương ứng. Khi Pancakeswap phát triển trong suốt tháng, nó đạt mức cao nhất là 80% tổng khối lượng giao dịch trong 24h trên các sàn giao dịch.

Phí gas thấp trên BSC cho phép số lượng giao dịch trên Pancakeswap cao hơn đáng kể so với trên Uniswap. Điều này có nghĩa là Pancakeswap chiếm trung bình 78% số giao dịch trong 24 giờ trong tháng trong khi chỉ chiếm trung bình 46% tổng khối lượng giao dịch 24 giờ.

Cả Pangolin và Quickswap đều chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng khối lượng trong 24 giờ với
Pangolin đạt đỉnh 3,5%. Tuy nhiên, điều thú vị là Quickswap chiếm trung bình 4,6%
tổng lượng giao dịch trong 24h trong khi chỉ chiếm trung bình 0,26% tổng lượng giao dịch 24h.

Những cá voi Uniswap đẩy giá trị giao dịch trung bình trong 24h lên trên $40K.
Từ các biểu đồ trước, rõ ràng là giá trị giao dịch trung bình trên Uniswap thấp
trên tất cả các DEX khác.

Giá trị giao dịch trung bình trong 24 giờ trong tháng 2 là gần $ 17K trên Uniswap
và so sánh gần nhất là Pangolin với giá $6K. Vào ngày 23 tháng 2, giá ETH đã giảm
đáng kể trên sàn giao dịch Kraken cũng dẫn đến một loạt các giao dịch ở những nơi khác. Điều này đã đẩy giá trị giao dịch trung bình trong ngày lên trên $40K.