Trang chủ Tin Tức Coinbase cân nhắc hỗ trợ cho các đồng tiền mới

Coinbase cân nhắc hỗ trợ cho các đồng tiền mới

Coinbase sẽ hỗ trợ cho tất cả những đồng coin đáp ứng được yêu cầu của sàn giao dịch này và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Các đồng coin đang được Coinbase cân nhắc bao gồm: Avalanche, Celo, Chia, Coda, Dfinity, Filecoin, Handshake, Kadena, Mobilecoin, NEAR, Nervos, Oasis, Orchid, Polkadot, Solana, Spacemesh, và Telegram.

Các khách hàng đều mong đợi Coinbase sẽ hỗ trợ phát triển đồng coin của họ, các thông báo tương tự sẽ được công bố khi Coinbase bổ sung thêm các đồng coin vào nền tảng

Theo Medium