Trang chủ Tin Tức Cơ quan giám sát tài chính Vương quốc Anh cấp giấy phép...

Cơ quan giám sát tài chính Vương quốc Anh cấp giấy phép cho công ty quản lý tài sản tiền điện tử có trụ sở tại London

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử có trụ sở tại London, Prime Factor Capital đã nhận được giấy phép từ Cơ quan quản lý tài chính (FCA) để hoạt động như một nhà quản lý quỹ đầu tư thay thế toàn diện (AIFM). Sự phát triển này đã được công bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 1 tháng 7

Được FCA ủy quyền mang lại cho Prime Factor Capital quyền hoạt động như một AIFM toàn diện theo chỉ thị AIFM của Liên minh Châu Âu (AIFMD). Chỉ thị đó là một quy định được áp dụng cho các quỹ đầu tư tư nhân, quỹ phòng hộ và quỹ bất động sản, nó đưa ra các tiêu chuẩn để tiếp thị làm tăng vốn tư nhân, giám sát và báo cáo rủi ro, trong số nhiều các vấn đề khác.

Theo yêu cầu của AIFMD, Prime Factor Capital đã chỉ định một nhà lưu ký để cung cấp thêm lớp bảo vệ cho các nhà đầu tư. Adam Grimsley, COO của Prime Factor, nói rằng “các AIFMs toàn diện là chủ thể để tăng cường tính minh bạch, công khai và yêu cầu báo cáo, bên cạnh một số nghĩa vụ khác.”

Nic Niedermowwe, Giám đốc điều hành của Prime Factor, tuyên bố, “Đây là sự điều chỉnh của FCA mang lại cho chúng tôi dưới sự xem xét của một trong những nhà điều hành thị trường tài chính được công nhận nhất trên toàn cầu. Điều này đặc biệt có liên quan trong không gian tiền điện tử, vốn đã liên tục được cho rằng có những tiêu chuẩn hoạt động kém và thậm chí hoạt động gian lận.”

Thông cáo báo chí cho rằng Prime Factor là công ty quản lý tài sản tiền điện tử chuyên dụng đầu tiên được FCA ủy quyền. Như đã báo cáo vào tháng 8 năm ngoái, FCA đã cấp giấy phép tiền điện tử thứ ba cho Wirex, sản phẩm chính của họ là thẻ ghi nợ trả trước có khả năng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat để sử dụng hàng ngày.

FCA cũng đã ra mắt một fintech sandbox (một nơi để thử nghiệm và kiểm tra các sản phẩm hoặc giải pháp mới liên quan đến fintech) của Vương quốc Anh vào tháng 3 năm 2016 nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển fintech sáng tạo trong một môi trường thử nghiệm được bảo vệ nhằm hợp lý hóa các yêu cầu quy định nghiêm ngặt. Vào cuối tháng 4, sandbox đã đưa vào hoạt động thêm ba doanh nghiệp blockchain từ tổng số 99 ứng dụng.

Theo Cointelegraph