Trang chủ Kiến Thức Clearing House Là Gì?

Clearing House Là Gì?

Clearing House (Cơ quan thanh toán bù trừ) là một tổ chức riêng biệt làm trung gian giữa người mua và người bán trên thị trường tài chính. Thuật ngữ này thường được kết hợp với hàng hóa và thị trường tương lai. Clearing House có trách nhiệm thanh toán các tài khoản giao dịch của thành viên lưu ký, duy trì các tài khoản ký quỹ và thu tiền. Clearing House cũng giám sát việc phân phối và báo cáo dữ liệu giao dịch.

Juanita bán 100 cổ phần của cổ phiếu ABC với giá 5.000 USD trên sàn giao dịch. Darrel mua 100 cổ phần của cổ phiếu ABC với giá 5.000 USD trên cùng một sàn giao dịch. Đôi bên đều không biết nhau và cũng không biết họ đang giao dịch với nhau. Clearing House thu 5,000 đô la từ tài khoản của Darrel và đưa nó vào tài khoản của Juanita. Đồng thời, Clearing House bảo đảm 100 cổ phần của ABC được đăng ký theo tên của Darrel. Clearing House cũng bảo đảm thông tin giao dịch được thông báo cho hai bên và cả sở giao dịch.

Clearing House giúp thị trường tài chính ổn định và hiệu quả. Với hàng triệu giao dịch hàng ngày, sẽ rất khó khăn cho người mua và người bán liên hệ với nhau và tự giải quyết giao dịch. Tuy nhiên, Clearing House cũng phải chịu một số rủi ro. Ví dụ, khi Clearing House mua cổ phiếu ABC từ Juanita với giá 5.000 USD, nghĩa là Clearing House phải thu được 5.000 USD từ Darrel. Nhưng nếu Darrel không có 5.000 đô la trong tài khoản thì Clearing House sẽ mất 5.000 đô la. Để giảm thiểu rủi ro Clearing House bắt buộc các thành viên giao dịch phải duy trì số dư tài khoản tối thiểu.

Theo Investopedia