Trang chủ Tin Tức Chainlink cùng dự án khởi nghiệp Smart Contract trở thành đối tác...

Chainlink cùng dự án khởi nghiệp Smart Contract trở thành đối tác Blockchain của Google

Google hợp tác cùng Chainlink và Smart Contract

Google hiện đang hợp tác cùng dự án khởi nghiệp token Chainlink với tư cách là đối tác đám mây chính thức, mối quan hệ cho thấy sự quan tâm sâu sắc về blockchain của gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ này.

Quan hệ đối tác như mô tả trên blog của Google Cloud là nhằm mục đích đặt dữ liệu BigQuery trên blockchain bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh oracle của Chainlink. BigQuery là giải pháp lưu trữ dữ liệu và kinh doanh thông minh của Google.

Hai nhà sáng lập Serge Nazarov và Steve Ellis đã tạo ra SmartContract.com và Chainlink nhằm hướng đến phần mềm trung gian giữa các nguồn dữ liệu truyền thống và các hệ thống dựa trên blockchain. Họ đang làm việc với các công cụ chuyển tiền SWIFT cũng như công ty cơ sở dữ liệu Oracle.

Theo ông Narazov: “Chúng tôi nhận ra rằng một cơ chế oracle đáng tin cậy là một vấn đề quan trọng cho việc tạo ra hầu hết các trường hợp mà người dùng mong đợi từ chúng tôi, và cơ chế này đặt ra để giải quyết giới hạn trong cơ sở hạ tầng blockchain với bảo mật, độ tin cậy và dễ dàng tiêu thụ đầu vào/đầu ra cần thiết bằng hơp đồng thông minh, từ đó đạt mức độ hữu dụng cao hơn. Trong trường hợp này, chúng tôi đang hợp tác với Google với tư cách một nhà cung cấp dữ liệu trực tuyến có thể tương tác an toàn với các hợp đồng thông minh muốn sử dụng dữ liệu chất lượng cao cũng như các dịch vụ khác không thuộc lĩnh vực blockchain của họ. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra thế hệ hợp đồng thông minh tiếp theo có khả năng vượt xa sự token hóa và sẽ trở nên hữu ích dựa trên sự tương tác với các sự kiện thị trường (DeFi), sự kiện IoT (bảo hiểm phi tập trung) và nhiều trường hợp khác”.

Điều đáng lưu ý là đây là một trong số ít các sản phẩm blockchain mà Google đã sử dụng.

Google hợp tác cùng Chainlink và Smart Contract

Allen Day – một nhà hỗ trợ phát triển của Google cho biết: “Ở một cấp độ cao hơn, Ethereum Dapps (tức các ứng dụng hợp đồng thông minh) yêu cầu dữ liệu từ Chainlink, từ đó lấy dữ liệu từ một dịch vụ web được xây dựng bằng Google App Engine và BigQuery. Một hoặc nhiều nút Chainlink nhận thấy những yêu cầu đó và sau khi quan sát, một nút sẽ thực hiện công việc được yêu cầu. Các bộ điều hợp bên ngoài là các mô-đun hướng dịch vụ mở rộng khả năng của nút Chainlink đến các API xác thực, cổng thanh toán và chuỗi khối bên ngoài. Trong trường hợp này, nút Chainlink tương tác với dịch vụ App Engine”.

Tất cả điều này có nghĩa là, một cách đơn giản, các sản phẩm Google hiện có có thể tương tác với các ứng dụng phi tập trung theo một cách giống nhau, tức ứng dụng khách có thể tương tác với máy chủ cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn. Chainlink đóng vai trò là người trung gian dữ liệu.