Tin Tức

Trang chủ Tin Tức
Tin tức thị trường

Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

RSI PHIÊU LƯU KÍ: PHẦN 1

A. Cách tính: RSI = 100 – 100/(1+RS) trong đó RS = Lãi trung bình n chu kỳ/Lỗ trung bình n chu kỳ. Mình xin được...