Phân Tích

Trang chủ Phân Tích
Phân tích chuyên sâu về từng dự án ICO
- Advertisement -

RSI PHIÊU LƯU KÍ: PHẦN 1

A. Cách tính: RSI = 100 – 100/(1+RS) trong đó RS = Lãi trung bình n chu kỳ/Lỗ trung bình n chu kỳ. Mình xin được...