Kiến Thức

Trang chủ Kiến Thức
Kiến thức

Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

Telegram đã chính thức phát hành bản thử nghiệm của TON...

Thông tin gần đây cho thấy Telegram đang phát triển Telegram Open Network (TON) vào quý 3 năm 2019 (xem thêm tại đây). Hôm...