Kiến Thức

Trang chủ Kiến Thức
Kiến thức

JPMorgan Đã Âm Thầm Khởi Động Lại Công Nghệ Blockchain Đằng...

Sơ lược: Các nhóm công nghệ của JPMorgan trên khắp ba châu lục đã bận rộn cập nhật nền tảng blockchain Quorum của ngân hàng...