Kiến Thức

Trang chủ Kiến Thức
Kiến thức
- Advertisement -

Bitfinex sẽ đưa USDT lên hệ thống Lightning Network trong năm...

Khi cuộc chiến stablecoin vẫn tiếp tục nóng lên, Bitfinex đang tìm cách đưa USDT đến với nhiều blockchain hơn và tiếp theo đây...