Trang chủ Kiến Thức Cadence là gì? Ngôn ngữ lập trình mới của Flow Blockchain

Cadence là gì? Ngôn ngữ lập trình mới của Flow Blockchain

Ngôn ngữ lập trình Cadence là một ngôn ngữ lập trình cấp cao mới dành cho việc phát triển hợp đồng thông minh. Các chương trình được lưu trữ trong tài khoản người dùng dưới dạng hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh là một chương trình xác minh và thực hiện việc thực hiện hợp đồng mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy. Các chương trình chạy trên blockchain thường được gọi là hợp đồng thông minh vì chúng làm trung gian cho chức năng quan trọng (chẳng hạn như tiền tệ) mà không cần phải dựa vào cơ quan trung ương (như ngân hàng).

Cadence là gì?

Cadence là một ngôn ngữ lập trình định hướng tài nguyên giới thiệu các tính năng mới cho lập trình hợp đồng thông minh giúp các nhà phát triển đảm bảo rằng mã code của họ an toàn, bảo mật, rõ ràng và dễ tiếp cận. 

Đặc điểm của Cadence

Cadence lấy cảm hứng từ Move, ngôn ngữ lập trình đang được phát triển bởi nhóm Libra. Các đặc điểm cụ thể của ngôn ngữ này như sau:

  • Hoạt động an toàn và có một hệ thống ổn định khoẻ mạnh
  • Ngôn ngữ lập trình hướng tài nguyên, hoạt động theo cơ chế tương thích với mô hình và tài nguyên đảm bảo rằng tài nguyên (và các tài sản liên quan của chúng) chỉ có thể tồn tại ở một vị trí tại một thời điểm, không thể sao chép hoặc bị xóa
  • Tích hợp các điều kiện trước và sau với các chức năng và giao dịch
  • Tính bảo mật cao bởi hệ thống kiểm soát truy cập nghiêm ngặt

Các yêu cầu của ngôn ngữ

An toàn và Bảo mật: An toàn là độ tin cậy cơ bản của bất kỳ hợp đồng thông minh nào (tức là nó không có lỗi và thực hiện chức năng của nó). Bảo mật là việc ngăn chặn các cuộc tấn công vào mạng hoặc các hợp đồng thông minh (tức là các hành động trái phép của các tác nhân độc hại). An toàn và bảo mật là rất quan trọng trong các hợp đồng thông minh vì tính chất bất biến của các blockchain và vì chúng thường xử lý các tài sản có giá trị cao. Cadence tối đa hóa hiệu quả trong khi duy trì mức độ an toàn và bảo mật cao nhất ở nền tảng của nó. 

Sự rõ ràng: Mã code cần phải dễ đọc và ý nghĩa của nó phải rõ ràng nhất có thể. Nó cũng phải phù hợp để xác minh để công cụ có thể giúp đảm bảo an toàn và bảo mật.

 Tài nguyên của ngôn ngữ

Tài nguyên được lấy cảm hứng từ các loại tuyến tính và tăng tính an toàn khi làm việc với các tài sản, thường có giá trị thực. Các tài nguyên như đã được thực thi bởi hệ thống loại của Cadence sẽ đảm bảo rằng nội dung được thao tác chính xác và không bị lạm dụng.

Mỗi tài nguyên có chính xác một chủ sở hữu. Nếu một tài nguyên được sử dụng như một tham số hàm, một giá trị ban đầu cho một biến hoặc một cái gì đó tương tự, thì đối tượng sẽ không được sao chép. Thay vào đó, nó được chuyển đến vị trí mới và vị trí cũ sẽ bị vô hiệu ngay lập tức.