Trang chủ Tin Tức Cách thêm một blockchain mới vào Gravity

Cách thêm một blockchain mới vào Gravity

Bài viết này là một phần của tài liệu Gravity liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật của giao thc và mạng. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện, da trên ví dụ minh họa nhng gì một nhà phát triển có thể gặp phải khi tích hp một blockchain mi vào mạng crosschain Gravity, s dụng tích hp Ethereum & BSC làm ví dụ.

Phần mở rộng

Để mở rộng Gravity Protocol bằng cách thêm hỗ trợ cho một blockchain mới, một chuỗi các cam kết dự kiến sẽ vào Gravity-Tech/gravity-core và một số kho Github khác được đề cập trong suốt bài viết này. Các sửa đổi nguồn này có thể được chia thành bốn phần:

  1. Gravity Ledger Node logic (adaptor)
  2. Gravity Oracle logic
  3. Gravity Core contracts (Gravity-Tech/gravity-core/contracts)
  4. Gravity Deployer (Gravity-Tech/gateway-deployer)

Gravity thực sự khuyên bạn nên mở các yêu cầu pull trong các kho lưu trữ cụ thể được đề cập trong hướng dẫn trong khi triển khai giải pháp của bạn, điều này sẽ giảm thiểu việc viết lại codebase hiện có. Nếu mục đích của bạn là hỗ trợ logic lớp ứng dụng trên đầu chuỗi tích hợp mới, một số thay đổi cần được giới thiệu cho Gravity-Tech/gateway. Phần logic đó cũng bao gồm việc viết USER-SC (hợp đồng thông minh của người dùng) thích hợp.

Sản phẩm alpha đầu tiên được xây dựng trên Gravity là SuSy, một giao thức và giao diện cho các cổng xuyên chuỗi. Nó hiện kết nối Waves như là nguồn gốc và Binance Smart Chain là chuỗi đích. SuSy mainnet alpha đang có tại susy.gravity.tech và cung cấp giao diện frontend cho phép người dùng swap token USDN từ Waves thành BSC. USDN trên BSC kết hợp một chức năng tương tự như trên Ethereum, bao gồm tự động stake, elastic supply và phần thưởng stake được phân phối tự động giữa tất cả các holder.

SuSy Protocol

SuSy protocol dựa trên sự tin tưởng vào oracle, một trung gian trong việc chuyển thông tin từ blockchain này sang blockchain khác. Từ quan điểm kỹ thuật, khi triển khai oracle như một hệ thống phi tập trung đáng tin cậy, đó là những gì Gravity protocol làm, các cổng cross-chain trên nó thừa hưởng sự tin cậy. Một tính năng khác của việc triển khai SuSy protocol trên giao thức Gravity oracle là sự hiện diện của các dịch vụ trừu tượng cấp cao hữu ích.

Hơn nữa, để tiến hành cross-chain swap token từ blockchain này sang blockchain khác, không cần token bổ sung nào, ngoại trừ các token gốc của các mạng blockchain tương ứng.

Dưới đây là mô tả của thuật toán chuyển SuSy cross-chain. Nó cho thấy việc chuyển một token từ ORIGIN-CHAIN ​​đến DESTINATION-CHAIN, nơi nó sẽ được phát hành dưới dạng token swT (wrapped) và được gửi đến người nhận R trong DESTINATION-CHAIN.