Trang chủ Tin Tức Cách SWOP được khởi chạy

Cách SWOP được khởi chạy

Để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt token SWOP, Swop.fi đang nỗ lực chuẩn bị cơ sở hạ tầng. Bốn hợp đồng thông minh mới sẽ được tạo:

  • Hợp đồng thông minh dành cho người mới bắt đầu cung cấp một phần có sẵn của phần thưởng cho người mới bắt đầu bằng cách xác nhận quyền sở hữu
  • Hợp đồng thông minh SWOP farming mà các nhà cung cấp thanh khoản token cổ phần của họ để kiếm được phần thưởng SWOP farming.
  • Hợp đồng thông minh quản trị cho phép stake SWOP và sau đó vote cho các farming pool.
  • Pool thanh khoản SWOP-USDN giúp bạn có thể thực hiện swap, cung cấp tính thanh khoản cho nó và farm SWOP, giống như các pool khác.

Timeline khởi chạy 

  • Trước hết, Swop.fi sẽ chạy công cụ farming SWOP nơi các nhà cung cấp thanh khoản có thể stake trước các token cổ phần của họ (dự kiến ​​từ ngày 27 đến 28 tháng 1).
  • Phần thưởng cho người chơi sớm sẽ được tính toán và ghi lại. Đó sẽ là sự kết thúc của giai đoạn người chơi mới. Kể từ đó trở đi, chỉ những nhà cung cấp stake token cổ phần của họ mới được thưởng SWOP.
  • Vào ngày ra mắt, token SWOP sẽ được phát hành.

Khi khởi chạy, hợp đồng thông minh dành cho người mới bắt đầu và hợp đồng thông minh farming SWOP sẽ được khởi tạo như thể chúng đã được khởi chạy, trong vòng 7 ngày. Do đó, sẽ có ~38.356 SWOP có sn khi ra mt : ~19.178 SWOP dành cho các nhà cung cấp thanh khoản sớm (1 triệu phần thưởng cho những người mới bắt đầu/365 ngày× 7) và 19.178 SWOP cho những người quản lý để stake token cổ phần (1 triệu của phần thưởng năm đầu tiên/365 ngày× 7). Không quan trọng vào thời điểm nào trước khi ra mắt, các token cổ phần đã được deposit: khi ra mắt, chúng sẽ được tính như thể chúng đã được thêm vào 7 ngày trước.

Stake SWOP

Khi khởi chạy, bạn sẽ có những cơ hội mới:

  • Yêu cầu SWOP có sẵn của bạn để nhận chúng vào tài khoản của bạn.
  • Cung cấp thanh khoản cho pool SWOP-USDN.
  • Tích lũy SWOP có sẵn của bạn để nhận phần thưởng quản trị.

Nguồn thưởng quản trị là phí quản lý hiện bằng 40% phí swap từ tất cả các pool thanh khoản. Kể từ khi bắt đầu dự án, khoảng 34.000 đô la phí quản lý đã được thu. Cả phí quản trị tích lũy trước đó và phí quản trị mới nhận được sẽ được swap thành USDN và sau đó được đổi sang SWOP trong pool SWOP-USDN mới. Khối lượng mua hàng ngày không được vượt quá 0,25% số SWOP trong pool để biến động giá diễn ra suôn sẻ. Các token SWOP được mua với phí quản lý sẽ được phân phối cho những chủ sở hữu token SWOP đã stake token của họ.

Quản trị

Mỗi pool sẽ nhận được một tỷ lệ nhất định của phần thưởng farming SWOP do team dự án xác định. Sau đó, bạn sẽ có thể vote cho các pool SWOP-farming với các SWOP đã stake của bạn và và phần thưởng sẽ được chia cho số lượng SWOPs được bình chọn theo tỷ lệ của pool.