Trang chủ Tin Tức CÁC POOL KÈM GIẢI THƯỞNG TRÊN GAMEFI.ORG

CÁC POOL KÈM GIẢI THƯỞNG TRÊN GAMEFI.ORG

Có một “Bữa tiệc trò chơi” đầy sôi động trên GameFi.org! 🎊🎊

Có rất nhiều pool có giá trị bằng BUSD, tokens, và NFTs hiện đang “On air” 💵💵

Hoàn toàn miễn phí và dễ dàng kiếm phần thưởng! Đừng bỏ qua!

AT YEAR-END PARTY:

KingdomVerse 💎 Elfin Kingdom 💎 Xenna by SIDUS GATES 💎 Monsterra 💎 The Harvest 💎 Undeads 💎 Koakuma 💎 GameFi.org

AT GAMEFI PARTY:

Syltare Event Cup 💎 Undeads Sticker 💎 Astra Nova NFT

CÁC NỀN TẢNG KHÁC:

Minigames on Quest3 💎 Minigames on Galxe 💎 Minigames on Crew3 💎 Minigames on Telegram

———————

🌐 GameFi.org’s official channels:

Website (https://gamefi.org/)
Twitter (http://twitter.com/GameFi_Official)
Global Chat (http://t.me/GameFi_Official)
Announcement (http://t.me/GameFi_OfficialANN)
Discord (http://discord.gg/gamefi)
Facebook (https://www.facebook.com/GameFi.org/)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gamefi-official/)
YouTube (https://www.youtube.com/c/GameFiOfficialChannel)