Trang chủ Phân Tích Các nhà đầu tư Bitcoin nên cân nhắc điều này trước khi...

Các nhà đầu tư Bitcoin[BTC] nên cân nhắc điều này trước khi tiếp tục

Bitcoin price action

Nguồn: TradingView

Đầu tuần, chúng tôi đã đánh dấu khả năng xảy ra đột phá hoặc phá vỡ từ mô hình cái nêm của nó. Kết quả đã nghiêng về phe bò nhưng giá hiện đang tiến gần đến quá vùng mua. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thấy áp lực bán quay trở lại, nhưng điều đó có thể sẽ nằm trên phạm vi 22.000$.

Kết luận

Các nhà đầu tư bitcoin nên tiến hành một cách thận trọng đặc biệt là khi xem xét rằng thị trường có đặc điểm với nhu cầu cá voi và thể chế thấp. Tỷ lệ đòn bẩy cao có thể khiến Bitcoin nhạy cảm hơn với áp lực bán.

Theo Ambcrypto