Trang chủ Tin Tức Bổ Sung Thêm về Các Quy Tắc của OK Jumpstart Token Sale

Bổ Sung Thêm về Các Quy Tắc của OK Jumpstart Token Sale

Thân gửi quý khách hàng,

Cám ơn các bạn về những góp ý để giúp chúng tôi cải tiến các điều lệ của OK Jumpstart sau đợt bán token sale đầu tiên. Chúng tôi đã cân nhắc tất cả các góp ý một cách kỹ lưỡng, và đánh giá để thay đổi các điều lệ tương ứng. Và chúng tôi đã quyết định tạo ra một số thay đổi để giúp nhiều người dùng tham gia vào đợt token sale hơn. Sau tất cả, mục tiêu của chúng tôi khi ra mắt OK Jumpstart là giúp đỡ các dự án chất lượng được niêm yết trên sàn giao dịch của chúng tôi, giúp họ tạo dựng và kiến tạo các cơ hội.

I.Hướng Dẫn Tham Gia

Quá trình đăng ký – phân bổ (subscription-allotment) sẽ tiếp tục được sử dụng trên OK Jumpstart. Tuy nhiên, sẽ có them hạng mục đăng ký thứ 2 được them vào đợt bán token sale. Đợt bán token sale sẽ được tổ chức theo thứ tự: đăng ký (subscription) > phân bổ (allotment) > thông báo kết quả, và chỉ người dung nắm giữ OKB có thể tham gia vào đợt bán. Các bước tham gia đợt bán token sale như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nắm giữ OKB

 1. OKB là token duy nhất được chấp nhận cho việc đăng ký tham gia và mua tại token sale.
 2. Sự phân bổ của bạn sẽ được xác định bởi hệ số phân bổ của bạn (allotment coefficient). Bạn nắm giữ càng nhiều OKB, hệ số phân bổ của bạn càng lớn, và bạn sẽ nhận được phân bổ nhiều hơn. Tài khoản sẽ được chụp (snapshotted) hang ngày ở thời điểm ngẫu nhiên (bắt đầu từ ngày 25 Tháng Tư).
 3. Từ đợt bán token sale lần thứ 3 và sau đó, hệ số phân bổ của bạn sẽ được xác định bằng Số Lượng Nắm Giữ OKB Trung Bình của Bạn trong 30 ngày.
 4. Các mức giới hạn đăng ký mua dành cho mỗi cá nhân sẽ được thông báo trước thời điểm bán token sale.

Bước 2: Đăng Ký (Có 2 giai đoạn)

 1. Giai đoạn 1: Áp dụng quy tắc giới hạn đăng ký vượt (Over-subscription Limit). Thời gian của giai đoạn này là 10 phút. Tuy nhiên, giai đoạn này sẽ kết thúc sớm một khi giới hạn đăng ký vượt chạm mức tối đa.
 2. Giai đoạn 2: KHÔNG có giới hạn đăng ký vượt. Thời gian của giai đoạn 2 này là 10 phút. Những người dung đăng ký thành công trong thời gian này sẽ nhận được một khoản phân bổ.
 3. Việc tính toán và thông báo kết quả phân bổ sẽ được công bố sau khi mỗi hạng mục kết thúc. Việc phân bổ token cho giai đoạn 1 và 2 sẽ được thông báo ở mục thông báo token sale của mỗi vòng tương ứng.

Bước 3: Phân Bổ

 1. Một khi việc tính toán phân bổ được hoàn tất, tokens sẽ được chuyển vào Tài Khoản Người Dùng và số lượng OKB tương ứng sẽ bị trừ. Bất kỳ OKB không mua thành công sẽ được mở khóa và trả lại về ví của người dùng.
 2. Việc phân bổ cho giai đoạn 1 sẽ được thực hiện trước khi hạng mục 2 bắt đầu. Số OKB mua token sale không thành công ở giai đoạn 1 sẽ được trả lại, và có thể được sử dụng cho giai đoạn 2.

Lưu Ý:

 • Yêu cầu tối thiểu để tham gia ở đợt bán token sale thứ 2 là: Mức nắm giữ OKB trung bình trong 15 ngày ≥ 500 OKB.
 • Để nhận được sự phân bổ tối đa, một người dùng sẽ có thể nắm giữ mức OKB trung bình trong 15 ngày ≥ 2,500 OKB. Một cơ chế hệ số phân bổ sẽ được áp dụng, chi tiết được công bố ở phần sau của thông báo này.
 • Nếu số lượng OKB bạn nắm giữ bị giảm hoặc thậm chí bạn bán hết trong suốt 15 ngày, bạn có thể cân nhắc mua lại một số lượng lớn OKB trước khi thời gian snapshot ngẫu nhiên cuối cùng được chụp để đủ hạn mức tham gia.

 II.Niêm Yết