Trang chủ Tin Tức BỘ NĂNG LƯỢNG HOA KỲ TÀI TRỢ 200.000 ĐÔ LA CHO DỰ...

BỘ NĂNG LƯỢNG HOA KỲ TÀI TRỢ 200.000 ĐÔ LA CHO DỰ ÁN BLOCKCHAIN BẢO MẬT LƯỚI ĐIỆN

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE), đang cấp gần 200.000 đô la cho công ty blockchain TFA Labs nhằm bảo vệ lưới điện quốc gia.

Sử dụng blockchain để cải thiện độ tin cậy và khả năng phục mạng lưới điện

Vào ngày 12 tháng 7, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện giải ngân cho dự án này. Các mục tiêu tổng thể của khoản tài trợ nhằm mục đích thiết kế một hệ thống cải thiện độ tin cậy và khả năng phục hồi mạng lưới thông qua việc sử dụng công nghệ blockchain. Bản tóm tắt có nội dung:

“Các mạng lưới điện đang phát triển nhanh chóng với sự giám sát và quản lý thông tin tiên tiến cũng như liên lạc thông qua các thiết bị được kết nối. Mặc dù số lượng thiết bị và cảm biến trực tuyến đang tăng theo cấp số nhân, các lỗ hổng tương tự vẫn tồn tại trong tính toàn vẹn dữ liệu tại nguồn và trong quá trình vận chuyển. Mục tiêu tổng thể của đề xuất này là thiết kế một hệ thống để cải thiện độ tin cậy và khả năng phục hồi mạng lưới thông qua việc sử dụng công nghệ blockchain.”

Bảo mật vượt trội thông qua công nghệ blockchain

Phương pháp đề xuất bao gồm xác thực và bảo mật các thiết bị trên lưới điện không bị nhiễm phần mềm độc hại và phát triển công nghệ để cải thiện bảo mật cho các thiết bị hàng ngày được người tiêu dùng sử dụng. Đồng thời, dự án giúp cung cấp một phương tiện hiệu quả về chi phí để bảo mật mọi thiết bị một cách đột phá thông qua công nghệ blockchain.

TFA Labs, một công ty khởi nghiệp bảo mật Internet, đang tham gia vào thử nghiệm do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho công nghệ blockchain để bảo vệ mạng lưới điện quốc gia. Hiện tại blockchain Factom đang được công ty này sử dụng như là một giải pháp công nghệ quan trọng trong nỗ lực bảo mật mạng lưới năng lượng.

Coindesk báo cáo rằng giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài đến tháng 3 khi TFA có bản thử nghiệm sẵn sàng. Trong trường hợp thử nghiệm này tiến triển đến giai đoạn hai, TFA Labs sẽ hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị và có thể nhận được gần 1 triệu đô la tài trợ từ DOE.

Bitcoin đang sử dụng ít năng lượng hơn

Trong những báo cáo gần đây, Cointelegraph cho rằng bất chấp tỷ lệ băm kỷ lục, mức tiêu thụ năng lượng của Bitcoin (BTC) đang trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Dữ liệu từ công cụ tổng hợp Statista truy cập vào ngày 5 tháng 9 cho thấy mặc dù có nhiều sức mạnh tính toán được dành riêng cho khai thác Bitcoin, nhưng cần ít điện hơn để cung cấp năng lượng cho nó.

Theo Cointelegraph