Thời gian: 23h ngày 2/4/2019
Tổng cung: 2,100,000,000 VBK
Tổng lưu hành: 283,000,000 VBK
Tổng coin bán trên Bittrex: 70,000,000 VBK
Giá: 0.10 USD
Mua tối thiểu: 10$ ~ 100 VBK
Mua tối đa: 20k$ ~ 200000 VBK