Trang chủ Tin Tức Binance thay đổi cách thức mở bán các dự án trên Binance...

Binance thay đổi cách thức mở bán các dự án trên Binance Launchpad

Kể từ tháng sau, Binance sẽ thay đổi cách thức mở bán các dự án trên Binance Launchpad. Theo đó, quyền được mua các mã thông báo sẽ diễn ra dưới hình thức lựa chọn xổ sổ đầy may rủi, chứ không phải theo kiểu ai nhanh tay sẽ mua được như hiện nay. Người dùng phải giữ một số lượng BNB nhất định trong khoảng thời gian 20 ngày trước khi IEO được bắt đầu.

Chi tiết có thể xem thêm tại:
https://www.binance.com/en/blog/316491046311071744/Update-to-the-Binance-Launchpad-Token-Sale-Format