Binance đã tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để tuân thủ luật pháp và quy định của khu vực. Công ty cũng đã khẳng định rằng họ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến hoạt động của mình.

Tuyên bố gần đây của Hillmann hoàn toàn trái ngược với lập trường trước đó của công ty. Mức độ hình phạt mà Binance có thể phải chịu là không chắc chắn, nhưng việc thừa nhận rằng họ đã vi phạm luật có thể gây ra những hậu quả đáng kể cho công ty trong tương lai.

Theo crypto.news