Trang chủ Kiến Thức ANGELIUM – Hướng dẫn ngắn gọn cho HEAVEN

ANGELIUM – Hướng dẫn ngắn gọn cho HEAVEN

Phải mất khoảng 10 phút đến 1 giờ cho bất kỳ giao dịch 1$ hoặc rẻ hơn.

Lý do tại sao phí giao dịch phát sinh khi chuyển giữa Wallet Xchange là vì việc chuyển tiền thực sự phát sinh trên Blockchain