Trang chủ Kiến Thức ANGELIUM – Hướng dẫn ngắn gọn cho HEAVEN

ANGELIUM – Hướng dẫn ngắn gọn cho HEAVEN

Xchange (Exchange) đã được thêm vào ví ANGELIUM. Bạn có thể chuyển Wallet sang Xchange khoanh tròn màu đỏ.

Trước tiên, bạn có thể gửi bất kỳ loại tiền nào vào Ví, để tạo HEAVEN – loại tiền mà bạn muốn tạo HEAVEN. Bạn có thể chọn một trong các loại tiền sau: BTC, ETH, USDT để tiến hành trao đổi ANX trong HEAVEN.

Phần thưởng HEAVEN sẽ được thêm vào tài khoản ANX của bạn, khi bạn đăng ký và tạo HEAVEN. Khi bạn chọn HEAVEN dài hạn, Phần thưởng THÊM sẽ được cung cấp. Tỷ giá hối đoái hiện tại được áp dụng cho trao đổi ANX.

Bạn có thể kiểm tra số lượng HEAVEN mà bạn đã thực hiện ở vùng khoanh đỏ.

Bạn có thể có tiền lãi hàng ngày từ đơn vị lưu trữ lợi nhuận của Xchange khi bạn có ANX trong Ví của mình. Cái này được gọi là HEAVEN DROP. Mỗi người dùng BTC, ETH hay USDT được lưu trong đơn vị lưu trữ lợi nhuận. Lượng HEAVEN DROP sẽ di chuyển lên và xuống hàng ngày cùng với lượng thay đổi đơn vị lưu trữ lợi nhuận.

Bạn có thể kiểm tra số lượng HEAVEN DROP của mình tại vùng khoanh đỏ. DROP bắt đầu từ 6:00 sáng Giờ chuẩn Singapore và sẽ được phân phối cho tất cả người dùng trong vòng vài giờ sau đó.

Hãy chú ý, HEAVEN DROP được lưu trong mỗi tài khoản BTC ETH hay USDT tại XCHANGE của bạn nhưng không được lưu trong tài khoản Wallet BTC, ETH hay USDT của bạn. Bạn có thể kiểm tra nó ở vùng khoanh đỏ.

Lượng HEAVEN DROP sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng ANX mà bạn giữ. Đơn vị lưu trữ lợi nhuận sẽ được tính theo công thức: Số lượng ANX = số tiền DROP trên mỗi ANX. Do đó, bạn càng có nhiều ANX, bạn càng nhận được nhiều HEAVEN DROP.

Lượng HEAVEN DROP bạn sẽ nhận được thay đổi cùng với khoảng thời gian bạn vẫn giữ HEAVEN. HEAVEN càng dài thì càng sinh lợi vì có thể chia sẻ từ đơn vị lưu trữ lớn hơn. Bạn thậm chí có thể nhận được HEAVEN DROP chỉ bằng cách giữ ANX mà không cần tạo HEAVEN, nhưng số tiền là khoảng một phần tư của HEAVEN 90.

Bạn chỉ có thể sử dụng trực tiếp tính năng Xchange khi bạn giao dịch HEAVEN DROP với các tài sản tiền điện tử khác. Nhưng, nếu bạn muốn chuyển HEAVEN DROP sang các ví bên ngoài khác, vui lòng rút tiền từ Xchange sang Wallet trước.

PHÍ GIAO DỊCH

  • Thanh toán bằng ANX: 0,1%
  • Thanh toán không bằng ANX: 0,2%

Phí giao dịch cho tất cả các cặp tiền được ANX thanh toán với cài đặt mặc định. Phí giao dịch ANX sẽ được tự động áp dụng khi người dùng giữ ANX.

Phí giao dịch của loại tiền được ghép sẽ được áp dụng khi người dùng không giữ ANX và sẽ có giá cao hơn trong trường hợp đó.

Một số trường hợp khi phí giao dịch phát sinh cho người dùng như sau

  • Từ bất kỳ ví bên ngoài nào đến ANGELIUM
  • Từ ANGELIUM đến bất kỳ ví bên ngoài nào
  • Từ Xchange đến Ví
  • Từ Ví đến Xchange

Phí giao dịch thay đổi mỗi lần theo loại tiền tệ, số lượng giao dịch và tình hình của toàn bộ thị trường tiền điện tử.