Trang chủ Tin Tức Ấn Độ cân nhắc việc cấm hoàn toàn tiền điện tử

Ấn Độ cân nhắc việc cấm hoàn toàn tiền điện tử

Một bộ luật dự thảo sẽ thẳng tay cấm hoàn toàn tiền điện tử đang được cân nhắc xem xét trong các ban ngành của chính phủ Ấn Độ, kênh truyền thông địa phương The Economic Times đã đưa tin ngày 25 tháng 4.

Một viên chức trong ngành liên quan đã nói với The Economic Times rằng chính phủ đã bắt đầu một cuộc họp kín cấp bộ trưởng để cho ý kiến về bộ luật dự thảo “Cấm tất cả các loại tiền điện tử và dự luật về quy định tiền kỹ thuật số chính thức 2019”.

Một hội đồng bao gồm Bộ kinh tế, Cục thuế trực tiếp, Cục thuế gián tiếp và Hải quan, Ủy ban giáo dục đầu tư và quỹ bảo vệ, và những ban ngành khác, đã được đưa tin cho rằng sẽ ủng hộ ý tưởng cấm hoàn toàn việc mua bán và phát hành tất cả các loại tiền điện tử.

Hội đồng trên cũng được đưa tin cho rằng đang cân nhắc việc cấm tiền kỹ thuật số dưới tư cách Cục chống rửa tiền vì lí do tiền kỹ thuật số có khả năng được sử dụng cho mục đích rửa tiền. Bộ liên hiệp tuyên bố rằng những loại tiền điện tử được sử dụng với ý đồ lừa gạt sẽ bị quy về chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư.

Báo cáo này của The Economics Times hoàn toàn đi ngược lại với tin tức vào tháng 12, tuyên bố rằng một hội đồng chính phủ khác đề nghị việc hợp pháp hóa tiền điện tử trong nước, và nhấn mạnh rằng có sự thống nhất chung trong việc tiền điện tử không hoàn toàn bất hợp pháp.

Vào tháng 2, Tòa án tối cao Ấn Độ cho thời hạn 4 tuần đối với ủy ban để đưa ra các chính sách luật lệ về tiền điện tử, trước khi Tòa án ngừng việc lắng nghe các vấn đề về tiền điện tử có liên quan, kể cả những đảng phái ủng hộ việc lưu trữ tiền điện tử của Ngân hàng dự trữ Ấn Độ.

Cũng trong tháng này, một hội thảo được tổ chức bởi bộ trưởng kinh tế Ấn Độ đã đưa ra một báo cáo quan ngại về những tác động của tiền điện tử lên tiền tệ Ấn Độ trong trường hợp tiền điện tử được chấp nhận trong việc thanh toán.

Nguồn: Cointelegraph.