Trang chủ Tin Tức Alameda Research đã rút 204 triệu USD từ FTX US

Alameda Research đã rút 204 triệu USD từ FTX US

FTX đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và kéo theo một số công ty mà nó đã hợp tác vào thời điểm đó. Tóm lại, FTX hiện đang nợ 50 chủ nợ hàng đầu của mình hơn 3 tỷ đô la

Trong đó, Alameda Research đã rút được nhiều tiền nhất so với các tổ chức khác trước khi FTX sụp đổ.

Cách Alameda Research rút tiền

Theo báo cáo từ phân tích từ tình báo tiền điện tử Arkham, nó chỉ ra rằng vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, Alameda Research đã rút phần lớn tiền từ FTX trước khi sự cố xảy ra, khoảng 204 triệu đô la.

Tuy nhiên, tiền chỉ đến từ một tổ chức thuộc FTX; Arkham lưu ý rằng các khoản tiền “chỉ liên quan đến tài sản FTX Hoa Kỳ, không phải FTX International.”

Công ty phân tích tiền điện tử cũng đã xác định được 8 địa chỉ khác nhau mà Alameda đã rút tổng cộng 240 triệu đô la dưới dạng các tài sản kỹ thuật số khác nhau.

Arkham tiết lộ rằng trong số tiền đó, 142,4 triệu đô la (69,8%) đã được chuyển vào ví thuộc sở hữu của FTX International. Nó gợi ý rằng Alameda Research có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai công ty.

Nhiều phân tích xác nhận rằng sau ngày 6 tháng 11, Alameda chỉ rút các stablecoin bằng USD, BTC hoặc ETH được bao bọc từ FTX US.

Ví dụ: trong tổng số tiền được rút, 38,09 triệu đô la là bằng BTC (18,7%), 49,39 triệu đô la là bằng ETH (24,2%) và 116,52 triệu đô la là bằng USD (57,1%).

Arkham tuyên bố ví tiền liên quan đến số tiền lớn và rất tích cực trong giao dịch OTC và vẫn bắt đầu chuyển token ngay cả ngày hôm nay. Tuy nhiên, có những nghi ngờ về việc liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến cùng một ví như một phần của giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda.

Hơn nữa, theo các báo cáo, Alameda dường như đã chia các stablecoin USD thành USDT, USDC, BUSD và TUSD.

Cách Alameda phân chia số tiền đã rút

Khi Alameda rút tài sản, chúng được chia thành nhiều tài sản tiền điện tử và được gửi đến FTX, Binance và ví giao dịch. Điều đó bao gồm 10,04 triệu USDT được gửi tới Binance, 32,17 triệu USDT được hoán đổi thành USDC và được gửi tới FTX.

Trong số tài sản được rút, có 47,379 triệu USD được gửi đến FTX, 10,151 triệu USDC được gửi đến FTX, 16,285 triệu BUSD được gửi đến FTX và 500 nghìn TUSD được gửi đến FTX.

Điều gì đã xảy ra với số tiền mà Alameda đã rút?

Nói một cách đơn giản, Alameda Research đã rút nhiều tiền nhất ngay cả trước câu chuyện FTX và 204 triệu đô la đã được gửi đến công ty từ FTX US sau ngày 6 tháng 11.

Theo Arkham, trong số tất cả các khoản tiền, “152,15 triệu đô la đã được gửi vào CEX – Binance/FTX, 38,06 triệu đô la được gửi đến BTC Blockchain và 13,87 đô la được giữ trong ví giao dịch 0xa20.”