Trang chủ Tin Tức GIỚI THIỆU: GAMEFI.ORG GAME HUB

GIỚI THIỆU: GAMEFI.ORG GAME HUB

Nhiều năm hoạt động trong ngành, GameFi.org team đã sớm nhận ra khó khăn của người dùng, đó là: Cần một nguồn kiến thức đáng tin cậy, một đơn vị kết nối, hướng dẫn người dùng tìm hiểu, thích nghi và chia sẻ kiến ​​thức về Web3 gaming.

Đó chính là yếu tố cốt lõi cho sự ra đời của Game Hub.
➡️ ĐỌC THÊM TẠI ĐÂY

🌔 GAMEFI.ORG GAME HUB là the ultimate treasure detector to web3 games and metaverses. Truy cập ngay: https://gamefi.org

🌓 03 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
✨ Ultrasonic Radar
✨ Biggest Data Warehouse
✨ In Game Hub we trust!

🌗 06 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

1️⃣ Blockchain’s Choice: Games được lựa chọn bởi các blockchain hàng đầu

2️⃣ Best User Growth: Games có số lượng tài khoản active trong game cao nhất

3️⃣ Most Active Community: Games có cộng đồng active nhất

4️⃣ NFT Bestsellers: Games có số lượng giao dịch và trao đổi NFT cao nhất

5️⃣ Games For You: Games được lựa chọn riêng cho bạn dựa trên tương tác của bạn trên GameFi.org

6️⃣ Game Data Warehouse: Tìm hiểu được tất cả thông tin về games trên Game Hub ft GameFi Ranking

NHỮNG SỰ KIỆN ĐƯỢC TỔ CHỨC: Path of Wisdom & Race for Glory!

———————

🌐 GameFi.org’s official channels:

Website (https://gamefi.org/)
Twitter (http://twitter.com/GameFi_Official)
Global Chat (http://t.me/GameFi_Official)
Announcement (http://t.me/GameFi_OfficialANN)
Discord (http://discord.gg/gamefi)
Facebook (https://www.facebook.com/GameFi.org/)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gamefi-official/)
YouTube (https://www.youtube.com/c/GameFiOfficialChannel)