Trang chủ Phân Tích 🔊 PANEL DISCUSSION: NEXT INNOVATION CYCLE FOR WEB3 GAMES 🔊

🔊 PANEL DISCUSSION: NEXT INNOVATION CYCLE FOR WEB3 GAMES 🔊

🌟 BNB CHAIN – GAMEFI.ORG – MONSTERRA – THE HARVEST 🌟

GameFi.org vui mừng thông báo trong thời gian sắp tới, GameFi.org sẽ cùng các đối tác tổ chức panel discussion với chủ đề về Web3 gaming!

💚 Thông tin: https://twitter.com/GameFi_Official/status/1607948556949925890

⏰ Thời gian: 15:00 28/12, 2022

📍 Địa điểm:

🔹BNB CHAIN TWITTER
🔹BNB CHAIN YOUTUBE
🔹BINANCE LIVE

🤵 HOST: Walter | Key Partner Growth tại BNB Chain

🤵 SPEAKERS:
▪️Huy Nguyen | Advisor tại GameFi.org
▪️Le Do | Partnership Manager tại Monsterra
▪️Paulo Caperig | Head of Community tại The Harvest

👉Chi tiết:
https://gamefi.org/insight/gamefi-org-bnb-chain-new-innovation-cycle-for-web3-gaming
https://www.bnbchain.org/en/blog/bnb-chain-partners-with-gamefi-org/

———————-

🌐 GameFi.org’s official channels:

Website (https://gamefi.org/)
Twitter (http://twitter.com/GameFi_Official)
Global Chat (http://t.me/GameFi_Official)
Announcement (http://t.me/GameFi_OfficialANN)
Discord (http://discord.gg/gamefi)
Facebook (https://www.facebook.com/GameFi.org/)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gamefi-official/)
YouTube (https://www.youtube.com/c/GameFiOfficialChannel)