Trang chủ Uncategorized 💰LỊCH CLAIM TIẾP THEO TRONG THÁNG 10 TRÊN GAMEFI

💰LỊCH CLAIM TIẾP THEO TRONG THÁNG 10 TRÊN GAMEFI

➡️ Xem ngay tại: https://twitter.com/gamefi_official/status/1579790828826152963

– Monsterra $MSTR: 23:30 UTC +7, ngày 16 tháng 10

– beFITTER $FIU: 20:15 UTC +7, ngày 18 tháng 10

– Mech Master $MECH (Private): 21:45 UTC +7, ngày 24 tháng 10

– Goons of Balatroon $GOB: 17:15 UTC +7, ngày 31 tháng 10

🌐 GameFi.org’s official channels:

Website (https://gamefi.org/)
Twitter (http://twitter.com/GameFi_Official)
Global Chat (http://t.me/GameFi_Official)
Announcement (http://t.me/GameFi_OfficialANN)
Discord (http://discord.gg/gamefi)
Facebook (https://www.facebook.com/GameFi.org/)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gamefi-official/)
YouTube (https://www.youtube.com/c/GameFiOfficialChannel)